Artikelnummer 2102411

Drawmer DL241XLR

2-kanals dynamisk kompressor med gate och limiter.

12490,00 kr/st

2-kanals dynamisk kompressor med gate och limiter. 1HE.

  • ”Programme Adaptive” gate med variabel treshold och valbart snabb/långsam release
  • Soft Knee kompressor med variabel treshold, ratio och utgångsnivå
  • Valbart automatisk/manuell inställning av attack/release
  • Peak Level med "Zero Response Time" och "Zero Overshoot" för utgångsnivåtak variabelt från 0 till +16 dB
  • LED-stablar för gain reduction samt in- och utgångsnivåer
  • Stereo-länkning. Omkopplingsbart -10dB / +4dB nivåer.
  • Balanserade +4dB XLR in/utgångar och obalanserade -10dB telejack